сөз, мәтін, тіл кеңістігі
гибридті көрме кеңістігі
көрнекі байланыс кеңістігі
өнер мен ғылым мектебі
мәдениет пен өнер мұрасы