Sözen – пространство слова, текста и языка. В фокусе – авторки_ы Центральной Азии – о важном для нас через статьи, переводы, интервью, и подкасты. Мы нацелены заботиться о литературных процессах и заинтересованы в звучании широкого спектра голосов и произведений.

Sözen – это неторопливая степная река, текущая из одной бесконечности за горизонтом в другую. Здесь река является источником всего, что нас окружает. Она дает жизнь растениям, насекомым, животным, в ней отражаются люди и звезды, по берегам ее гнездятся птицы. Она – тихая сила разнообразия и многоголосья степи, предпочитающая медленное движение между бесконечностями суете ограничений и условностей.

Эта река-слово, Sözen, тянется из далекого прошлого от самого начала - приобретая живые очертания настоящего, пока находится в нашем поле зрения, осязания, чувствования, слушания - и указывает на нашу будущность.

Всем формам жизни, существам и материям хватит места и ресурсов на ее берегах, каждый голос прозвучит, все могут войти в ее освежающие воды (или пребывать в них), чтобы услышать, увидеть, почуствовать, соотнестись, понять, распонять, узнать или раззнать.
Steppe Space / Sözen
поэзия и переводы
интервью и подкасты
статьи и исследования
проза и драматургия
поэзия и переводы
интервью и подкасты
статьи и исследования
проза и драматургия
бағдарламалық мәтін / программный текст
Орталық Азиядағы рухани өмірмен қарым-қатынас орнату арқылы онымен ортақ тіл табу біз үшін өте маңызды қадамдардың бірі. Бағдарлама аясында аталған мәселелерді қамти отырып, Қазақстан руханиятындағы айтулы тұлғалардан сұхбат алып, бұл тақырып аясында әдебиеттанушылар мен сыншылардың мақалалары жарық көреді. Осының нәтижесінде Қазақстан әдебиеті бір кеңістікке бірігіп, бір толқында тоғысатын кезеңнің есігі ашылады деп пайымдаймыз. Екі тілді кеңістікке қос тілді аудармалар ұсынып, бір-біріне таныс ету – оларды біріктірудің ең табысты жолы деп бағамдаймыз.

Біздің маңызды міндеттеріміздің бірі – Орталық Азияның тілдер арасында диалог орнату мүмкіндіктерін іздеу. Бастапқы кезең үшін қолға алған тәсіліміз – жергілкті авторлардың әдеби аудармаларын қазақ және орыс тілдеріне аудару.
Поиск возможностей для диалога между языковыми средами региона - важная для нас важная задача. Литературные переводы локальных авторов - базовый метод, который мы выбрали для инициации общения и выхода на следующие уровни взаимодействия. Мы надеемся, таким образом мы станем ближе.
Отарсыздану мен төлтума, туысқан мәдениеттердің әсері мен байланысы жөніндегі сауалдарға тереңнен зер салғымыз келеді. Посткеңестік кезеңде бізбен қатар өмір сүрген көршілес елдердің мәдениетіне отарлықтың ықпалын құныттап қарау өзекті дүние деп есептейміз.

Біз үшін отарсыздық, төлтума, көршілес мәдениеттермен диалог орнату, бірігу, өзара ықпал мен даму өте маңызды. Мұндай диалог жүзеге асу үшін әлі күнге дейін ықпал тигізіп отырған үлкен бір дүниенің кішкентай бөлшегі емес, өзіңді толыққанды тұрғылықты сезіну өте маңызды. Осы мақсатта өзіміздің қызметіміз аясында біз жергілікті іс-тәжірибелер үшін платформа тауып, құруды көздеп отырмыз.
Мы хотим укрепить наше соседство и диалог, понимать взаимное влияние литературных практик сквозь века и деколониальности идентичностей сегодня, заинтересованы в общей платформе, где мы стремимся заново осознать себя целостными локальностями, а не фрагментами чего-то большого и не своего.
Қазіргі қазақ поэзиясында жаңашыл бағытта шығармалар жазатын қазақ тілді қаламгерлер көбеюде. Мұны қазақ авторларының дәстүрлі көзқарастарға байланбай, еркін ойлауға көшкенінің бір көрінісі ретінде зерттеуге болады.
В современной казахской литературе прямо сейчас происходят долгожданные сдвиги парадигм, устоявшаяся традиция подвергается критике, появляются новые повестки и новая литература.
Біз бұл процессті тереңнен зерделеп және оны өз тәжірибемізде сәтті қолдана аламыз деп үміттенеміз. Атап айтқанда, «Sozen» ағынында жаңа тәжірибелер мен білім алмасып, басылып шығуға мүмкіндік жасау арқылы жаңа авторларды қолдауды мақсат еттік.
Мы хотим осмыслять этот процесс и способствовать ему в своих практиках — поддерживать авторов_ок, создавая возможности для публикаций, получения нового опыта, делясь знаниями, в потоке Sozen.
Адиль Туняз
переводы с уйгурского на казахский, русский и английский языки
медиаторы
Казахстанский поэт, переводчик, креативный продюсер. Изучал экономику в Евразийском национальном университете в Астане и поэтическое творчество в Открытой Литературной Школе Алматы. Публиковался в русскоязычных интернет-изданиях «Лиterraтура», Polutona, TextOnly, Soloneba, «Артикуляция», DOXA, Esquire, латышском Satori, литовском Satenai, польском Helikopter, англоязычном Asymptote, казахоязычном The Bilge. Участник казахстанских фестивалей «Сөзыв», «Полифония», Astana Art Show, Go Viral, Bookfest, и фестивалей в Латвии — Dzejas Dienas и Dzejnieka Asinis. В 2017 году стал победителем Большого алматинского слэма. Ануар соавтор спокен-ворд проекта «Балхаш снится» вместе с композитором Рустемом Мырзахметовым. В 2022 году в Алматы в свет вышел первый сборник стихотворений Дуйсенбинова — «Рухани кенгуру».
Поэт, переводчик. Родился в 1995 году в районе Мунгулкере в Синьцзяне. Окончил факультет журналистики КазНУ имени Аль-Фараби по специальности «Дизайн». Переводил на казахский язык произведения Хулио Кортасар, Сэмюэл Беккет, Томас Стернз Элиот, статьи западных мыслителей. Был редактором казахского раздела литературного журнала «Тамыр». Публиковался в журналах «Тамыр», «Дактиль», Sygma, Angime. В настоящее время живёт в Алматы.